Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử năm 2021

Hiện nay, việc viết sai hóa đơn đang là một chuyện trở nên khá phổ biến hiện nay. Vậy nên biên bản điều chỉnh hóa đơn là một “giải pháp” được sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về ngày, số tiền hàng, địa chỉ hoặc nội dung hóa đơn đơn. Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử năm 2021 và các cách xử lý mẫu đơn bị viết sai.

biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

Một số mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền (giá trị hàng hóa)

biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 1

biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 2

Biên bản điều chỉnh hóa đơn bị sai tên hoặc địa chỉ công ty

biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 3 biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 4

Những điều cần lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử 5

Một số điều cần biết khi lập biên bản thu hồi hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn điện tử

Các cách xử lý mẫu đơn bị viết sai

Trường hợp 1: Phát hiện hóa đơn viết sai ngay sau khi lập

Đây là trường hợp hóa đơn vừa được viết ngay sau khi lập xong, cụ thể hóa đơn bị viết sai tên, địa chỉ, sai số tiền,… hóa đơn chưa xé khỏi cuống hoặc đã xé cuống nhưng chưa giao cho khách hàng.

Cách xử lý: Gạch chéo hóa đơn viết sai, viết lại hóa đơn mới cho đúng.

Trường hợp 2: Hóa đơn viết sai sau khi giao cho khách hàng

Cách xử lý: 

 • Bên bán lập biên bản thu hồi hóa đơn và ghi rõ nội dung bị sai
 • Sau đó xuất hóa đơn mới thay thế trong ngày lập biên bản mẫu thu hồi hóa đơn

Trường hợp 3: Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng và 1 trong 2 đã kê khai thuế

Trường hợp 1: Hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng mã số thuế hoặc các nội dung sai sót không liên quan đến tiền

Cách xử lý:

 • 2 bên tiến hành lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai và đã được chỉnh sửa lại bằng… 
 • Lưu ý: Giữ lại biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trường hợp 4: Hóa đơn viết sai ngày/tháng/năm, đơn vị tính, mã số thuế, không liên quan đến tiền

Cách xử lý: 

 • Hai bên tiến hành lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai và nội dung đã chỉnh sửa lại
 • Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh sau khi đã sửa
 • Lưu ý: Giữ lại biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trường hợp 5: Viết sai hóa đơn với sai sót liên quan đến tiền, cụ thể: sai thuế xuất, sai thành tiền, sai đơn giá,…

Cách xử lý:

 • Hai bên tiến hành lập mẫu biên bản ghi rõ nội dung sai sót
 • Bên người bán xuất lại hóa đơn điều chỉnh

Khi nào cần lập biên bản hóa đơn điện tử?

Theo quy định tại điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Việt Nam thì các trường hợp sau đây cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử:

 • Khi hóa đơn điện tử đã được lập, giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa và dịch vụ
 • Khi hóa đơn biên bản điều chỉnh điện tử được lập và giao cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế hoặc nếu có phát hiện có sai sót phải hủy bỏ.

Khi mắc phải một trong hai trường hợp trên thì người bán và người mua cần có biên bản xác nhận và lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai, đồng thời xuất lại hóa đơn mới theo quy định. Lưu ý, biên bản thu hồi phải thể hiện lý do thu hồi, người bán phải biết cách gạch chéo hóa đơn, mỗi bên lưu giữ lại một bản phục vụ các vấn đề nảy sinh khi cần thiết.

Vậy là bài viết trên đã phần nào giải đáp được thắc mắc của các bạn về cách viết cũng như các trường hợp cần xử lý bằng biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử đúng không? Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử.