Chính sách bảo mật

Chung cư Hibrand khu loại 2

1- Thu thập thông tin khách hàng cung cấp

Các thông tin chúng tôi lấy được đều phải có sự cho phép của khách hàng. Chúng tôi lấy những thông tin cá nhân ví dụ như: họ và tên, tuổi, địa chỉ, mail,…)

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của bạn bằng bất kỳ lý do nào

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào biết.