Tìm hiểu về mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất năm 2021

Bạn gặp phải một số vấn đề liên quan đến đất đai? Bạn muốn trình bày sự việc của mình lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền? Tuy nhiên, bạn không nắm rõ nội dung trình bày của đơn khiếu nại về đất đai. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất năm 2021. Hãy cùng tham khảo nhé.

mẫu đơn khiếu nại đất đai

Tìm hiểu đôi nét về đơn khiếu nại đất đai

Đơn khiếu nại đất đai được hiểu là mẫu đơn dành cho những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến việc sử dụng đất hoặc những người sử dụng đất sử dụng theo quy định của pháp luật. Những người này sử dụng mẫu đơn khiếu nại đất đai để khiếu nại hoặc trình bày lên các cá nhân, tổ chức và cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xem xét hành chính về những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề giải quyết đất đai. Đồng thời, yêu cầu nhà nước có thể bảo vệ cho mình những quyền và lợi ích hợp pháp.

Điều kiện nào thì có thể làm đơn khiếu nại đất đai

Những người sử dụng đơn khiếu nại đất đai phải là những người có đầy đủ những điều kiện cụ thể dưới đây:

 • Là những người mua đất, được nhượng quyền sử dụng đất hoặc là những người sử dụng đất, có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trực tiếp đến việc sử dụng đất. Người đưa đơn khiếu nại phải là những người chịu sự tác động trực tiếp từ quyết định hành vi hành chính hoặc hành chính mà mình đã khiếu nại.
 • Những người đưa đơn khiếu nại phải là những người có căn cứ quyết định hành vi hành chính hoặc hành chính về quyền quản lý đất đai được cho là trái pháp luật, xâm phạm đến lợi ích và quyền lợi hợp pháp của người khiếu nại. 
 • Người đưa đơn phải là người có đầy đủ các năng lực về hành vi nhân sự, có đại diện hợp pháp nếu thông qua người đại diện pháp luật.
 • Toà án thụ lý chưa giải quyết việc khiếu nại.
 • Thời hiệu và thời hạn đơn vẫn còn, nếu trong trường hợp đã hết hiệu lực phải đảm bảo có lý do chính đáng.
 • Trường hợp khiếu nại lần 1 không được đồng ý và khiếu nại lần 2 chưa có quyết định giải quyết.

mẫu đơn khiếu nại đất đai 1

Mẫu đơn khiếu nại về đất đai

Mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất năm 2021 được viết đầy đủ gồm các mục sau:

 • Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 • Ngày, tháng, năm viết đơn.
 • Tiêu đề: Đơn khiếu nại đất đai.
 • Kính gửi (yêu cầu bạn phải ghi đầy đủ tên các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại).
 • Họ và tên người khiếu nại ( Ghi rõ họ và tên của người làm đơn khiếu nại hoặc người đại diện pháp luật hợp pháp trong trường hợp thông qua người đại diện pháp luật).
 • Ngày tháng năm sinh.
 • Nơi ở hiện tại (địa chỉ thường trú).
 • Lý do viết đơn khiếu nại (trong lý do phải nêu lên những quyền lợi trực tiếp của người khiếu nại đã bị xâm phạm và kèm theo đó là những bằng chứng đã được xác minh xác thực).
 • Nội dung viết đơn (bạn phải ghi tóm tắt rõ các hành vi vi phạm đến lợi ích và quyền lợi của tổ chức, cá nhân).
 • Đề nghị giải quyết vấn đề đất đai.
 • Lời cảm ơn.
 • Người viết đơn (ký và ghi rõ họ tên).

Khi làm đơn khiếu nại cần lưu ý những vấn đề gì?

Là một văn bản có giá trị về mặt pháp lý cao, chính vì vậy, trong quá trình làm đơn khiếu nại đất đai, bạn cần cẩn thận và chú ý những điều cơ bản sau:

Cách thức nộp đơn

Đơn khiếu nại đất đai phải được nộp trực tiếp tại cơ sở của các cơ quan có thẩm quyền để họ trực tiếp giải quyết cho bạn. Bạn cũng có thể nộp đơn theo đường bưu điện nhưng phải chú ý ghi rõ ràng địa chỉ nộp đơn.

Nội dung của đơn khiếu nại

Về nội dung của đơn cần đảm bảo các mục sau đầy đủ:

 • Ngày tháng năm viết đơn.
 • Tên cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ.
 • Thông tin liên hệ và địa chỉ cụ thể của người khiếu nại.
 • Địa chỉ và họ tên của người bị khiếu nại.
 • Tóm tắt nội dung vụ việc cần khiếu nại.
 • Lợi ích và quyền hợp pháp của người khiếu nại đã và đang bị xâm phạm.
 • Chữ ký và cam kết của người khiếu nại.
 • Kèm theo chứng từ và giấy tờ làm bằng chứng nếu có.

Một số trường hợp đơn khiếu nại không được giải quyết

mẫu đơn khiếu nại đất đai 2

Nếu đơn khiếu nại thuộc một trong các trường hợp dưới đây sẽ không được chính quyền giải quyết:

 • Đơn khiếu nại không liên quan đến lợi ích cá nhân của người khiếu nại.
 • Đơn khiếu nại của những đối tượng đã bị mất hành vi nhân sự và không có người bảo hộ cũng như người đại diện pháp luật.
 • Người đại diện pháp luật cho người khiếu nại không có tư cách hoặc không đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Đơn khiếu nại không đảm bảo đầy đủ thông tin.
 • Những mẫu đơn khiếu nại đã được thực hiện khiếu nại lần 2.
 • Người khiếu nại không đưa đơn khiếu nại cũng như giải quyết vụ khiếu nại trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định đình chỉ giải quyết.

Trên đây là những thông tin tìm hiểu về mẫu đơn khiếu nại đất đai mới nhất năm 2021 mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho bạn. Và đừng quên theo dõi chúng tôi để nhanh chóng cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích bạn nhé.